COVID-19 en Myasthenie

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de maatregelen die genomen moeten worden, hebben grote impact op ons zorgpersoneel en de patiënten. De teams van Spierziekten Centrum Nederland, waaronder het MG expertisecentrum ((myasthenia gravis en LEMS) valt, krijgt veel vragen over de medicatie en behandeling.

Mensen met een spierziekte behoren in bepaalde gevallen tot de kwetsbare groepen en de gevolgen van een besmetting met het virus leveren dan extra risico op. Dit kan leiden tot levensbedreigende situaties. Preventie is daarom het allerbelangrijkste.

Algemeen

Betrouwbare en actuele informatie over het virus, de ziekte en de voorzorgsmaatregelen treft u aan op de pagina’s van het RIVM.

Patiënten

Patiënten met een spierziekte behoren tot een kwetsbare groep, wanneer de ziekte in combinatie is met een of meer van de onderstaande risicofactoren:

 • Ademhalingsproblemen, met of zonder beademing.
 • Ademhalingscapaciteit is verminderd om een of andere reden. Bijvoorbeeld doordat de patiënt permanent is een rolstoel zit.
 • Behandeling van spierziekten met medicijnen die het immuunsysteem beïnvloeden.
 • Hartproblemen

Aansluitend bij het advies van het RIVM voor kwetsbare groepen, adviseren wij deze patiënten zoveel mogelijk alle (sociale) contacten te mijden:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen de deur uit als dit noodzakelijk is. Kinderen mogen weer naar school, vermijd daarbij contacten met andere ouders/leraren..
 • Laat geen bezoekers langskomen, ook niet als ze geen klachten hebben.
 • Houd de standaard hygiënemaatregelen in acht:
 1. Was uw handen regelmatig
 2. Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg
 • Was daarna uw handen. Blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn, ook als dit uw huisgenoten betreft

Kinderen

Over het algemeen verloopt een besmetting met het Covid-19 virus wel milder bij kinderen. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) geeft aan dat voor zover nu bekend, dit ook lijkt te gelden voor kinderen met een chronische ziekte waaronder Duchenne en Becker vallen. Kinderen met een chronische aandoening lijken meestal niet zieker te worden door het coronavirus dan door andere virussen. We verwijzen naar de website van NVK voor de meeste actuele situatie en adviezen bij kinderen.

Kinderen weer naar school
Vanaf 11 mei gaan de basisscholen en kinderdagverblijven weer open. Gezien het mildere verloop van COVID19 bij kinderen en de verspreiding van het virus door kinderen klein is, volgen wij het advies van de overheid. De meeste kinderen met een chronische aandoening of kinderen van ouders die tot een kwetsbare groep horen, kunnen weer naar school. Voorwaarde is uiteraard dat de kinderen (en ouders) geen andere klachten zoals verkoudheid of koorts hebben. Voor informatie zie ook het bericht hierover op  de website van Spierziekten Nederland.

Meer informatie voor patiënten

De patiëntenvereniging Spierziekten Nederland heeft een speciale pagina over het coronavirus en een pagina met veelgestelde vragen en antwoorden.

Voor een aantal spierziekten kunnen patiënten terecht op onze websites van de ziekte specifieke expertisecentra. Een overzicht van de beschikbare websites vindt u op deze pagina.

Zorgpersoneel

Veel mensen met een spierziekte zijn afhankelijk van dagelijkse verzorging door verzorgenden en verpleegkundigen (zoals thuiszorg). Om risico’s op verspreiding van infectie via een zorgverlener te voorkomen, zijn er strikte adviezen van het RIVM  voor alle thuiszorgorganisaties.

Ook de beroepsverenigingen voor medische specialisten informeren hun leden over het coronavirus en hoe om te gaan met de maatregelen. Ga voor een goed overzicht naar de website van de Federatie van Medische Specialisten.

De Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen (NVII) is binnen de NIV in de lead omtrent COVID-19. Op hun website onder de link: ‘Allergologie/immunologie’ Risico oplopen COVID-19 infectie en behandeling immunologische aandoeningen vindt u antwoorden op vragen van patiënten en artsen m.b.t auto-immuunziekten

In internationaal samenwerkingsverband en met medewerking van onder andere Spierziekten Centrum Nederland wordt actuele informatie verzameld. Hiermee zijn algemene aanbevelingen opgesteld die van toepassing zijn op verschillende neuromusculaire aandoeningen. Het internationaal advies en de regelmatige updates zijn te vinden op de website World Muscle Society. Het advies wordt in meerdere talen aangeboden.

Lees hier hoe het LUMC omgaat met het nieuwe corona virus

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel deze vraag dan aan de specialisten van het expertisecentrum via het contactformulier. Zij helpen u graag.
Stel een vraag
Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames