De behandeling van symptomen

Myasthenie is nog niet te genezen, maar de verschijnselen zijn wel goed te behandelen met medicijnen en verschillende vormen van therapie.
Soms kan het operatief verwijderen van de thymus helpen. De behandeling is een kwestie van maatwerk en van een evenwicht vinden tussen te veel en te weinig behandelen. Uitgebreidere informatie over de behandelmogelijkheden bij myastenie is beschikbaar onder ‘Voor zorgverleners’.

Medicijnen en operatie

Sommige medicijnen kunnen bij een patiënt met myasthenie direct de overdracht tussen zenuwen en spieren verbeteren. Middelen die het immuunsysteem onderdrukken, zoals prednison en azathioprine, kunnen de aanmaak of invloed van antistoffen tegengaan, maar werken trager.
Bij AChR-MG kan het operatief verwijderen van de thymus (thymectomie) helpen tegen de aanmaak van de verkeerde antistoffen. In bijzondere gevallen kan vervanging van het bloedplasma helpen of zijn infusen met normaal menselijk immuunglobuline (‘ivIgG’) nodig.
Bij LEMS kan behandeling van de longtumor (bijvoorbeeld met chemotherapie) deel uitmaken van de behandeling van de spierzwakte.

Spierzwakte

Bij klachten over spierzwakte in handen, armen, benen, nek en rug kan soms fysiotherapie helpen om de spierfunctie en de conditie en de houding te verbeteren, en om vallen en vermoeidheid te voorkomen.

Vermoeidheid

Een aangepaste vorm van conditietraining kan vermoeidheidsklachten bij spierziekten helpen verminderen, hoewel er geen data zijn over de effectiviteit hiervan bij myasthenie. Het is belangrijk dat de fysiotherapeut weet hoe hij overbelasting van een persoon met myasthenie kan voorkomen door vaak maar op een laag niveau te trainen. Hierdoor wordt voorkomen dat de spieren teveel vermoeid raken en zwakte gaan vertonen.

Communicatieproblemen

Communicatieproblemen bij myasthenie kunnen het gevolg zijn van verzwakkende gelaatsspieren waardoor de mimiek en de articulatie vermindert. De behandeling kan gericht zijn op de fysieke kant (logopedie), maar ook op het omgaan met de psychische gevolgen.

Oogproblemen

Oogklachten zijn bij myasthenieën vaak erg wisselend.
Een oogarts kan meestal niet veel doen zolang de oogklachten instabiel zijn. Opereren aan oogspieren of oogleden is dan zinloos.
Tegen dubbelzien kan tijdelijk het afdekken van een oog met een ooglapje helpen.
Als de oogspierafwijking constant is, kan een prismabril helpen om het zicht te corrigeren. Meestal wisselt de ziekte daarvoor echter te sterk.
Bij hangende oogleden (ptosis) kan een bril met speciale haakjes aan de binnenkant van het montuur een oplossing zijn.
Bij een operatie van een ‘stabiel’ bovenooglid moet men er op attent zijn dat het oog niet te ver open komt te staan, waardoor het hoornvlies uitdroogt en geïrriteerd raakt.

Maag- en darmklachten

Sommige geneesmiddelen tegen myasthenie (met name pyridostigmine) hebben darmproblemen als bijwerking. Als maag- en darmklachten in de vorm van diarree, verstopping en buikpijn lang duren, kunnen nieuwe problemen ontstaan zoals onverantwoord gewichtsverlies. De eerste stap bestaat dan meestal uit het afbouwen van de pyridostigmine.

Ademhalingsproblemen

Ernstige ademhalingsproblemen komen bij myasthenieën niet vaak voor, maar soms kan een verergering van de ziekte leiden tot zwakte van de ademhalingsspieren met kortademigheid en benauwdheidsgevoel als gevolg. Wanneer klachten als vermoeidheid, hoofdpijn en slaperigheid overdag voorkomen, is het aan te raden dit zo snel mogelijk te bespreken met de behandelend neuroloog. Meestal bestaat de eerste stap in de behandeling uit het aanpassen van de medicatie. Zo nodig kan een longfunctieonderzoek helpen de zwakte van de ademhalingsspieren vast te leggen.

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel deze vraag dan aan de specialisten van het expertisecentrum via het contactformulier. Zij helpen u graag.
Stel een vraag
Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames