Over het expertisecentrum myasthenieën

Welkom bij het expertisecentrum myasthenieën

In het expertisecentrum myasthenieën werken artsen en onderzoekers aan een optimale diagnostiek, zorg en behandeling. Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen met uw vragen over myasthenieën.

Mensen met myasthenieën, hun naasten en hun zorgverleners vinden bij het expertisecentrum:

  • …de meeste kennis en ervaring op het gebied van myasthenieën
  • …advies en hulp bij het vinden van de beste zorg voor myasthenieën
  • …informatie over de nieuwste onderzoeken naar myasthenieën

Een afspraak maken?

Als u bij ons langs wilt komen voor een eerste consult, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of neuroloog. U kunt de brief over verwijzen (in ontwikkeling) meegeven aan uw zorgverlener.

Gespecialiseerde behandelaars

Bij myasthenie is er sprake van spierzwakte die kan optreden in de ogen, het gezicht, bij het slikken en spreken, in de ledematen en in ernstige gevallen in de ademhalingsspieren. Om de ziekte goed te herkennen en te behandelen, werken in het expertisecentrum myasthenie in het LUMC in Leiden behandelaars die gespecialiseerd zijn in myasthenie.

Naast de behandelaars van het expertisecentrum, zijn ook medewerkers van het UMCG in Groningen gespecialiseerd in de klinische behandeling van myasthenie. Het Maastricht UMC+ heeft veel expertise op het gebied van thymectomie, een operatieve ingreep die gunstig kan zijn als de ziekte nog niet zo lang bestaat.

In behandeling blijven bij uw eigen arts

In de meeste gevallen kunt u naar uw arts bij u in de omgeving blijven gaan. Deze kan altijd contact opnemen met het expertisecentrum voor advies over behandelmethoden, bijvoorbeeld wanneer de verschijnselen ernstiger worden. Wij kunnen u ook verwijzen naar gespecialiseerde behandelaars bij u in de buurt.

Wetenschappelijk onderzoek in het expertisecentrum

Het expertisecentrum doet veel onderzoek naar de oorzaken van myasthenie en naar de juiste behandeling, onder andere met steun van het Prinses Beatrix Spierfonds. Kijk voor meer informatie over lopende onderzoeken op onze onderzoekspagina of vraag ernaar tijdens uw bezoek.

Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames