Wat te doen bij spoed

Aandachtspunten voor patiënten

Zorg ervoor dat zorgverleners er altijd van op de hoogte zijn dat u myasthenie heeft. Bepaalde middelen moeten gemeden worden. Over het algemeen is narcose bij een operatie geen probleem, maar de anesthesist moet wel voorzichtig zijn met spierverslappende middelen. Na een operatie is extra bewaking van de ademhaling nodig.
U kunt een SOS-kaartje maken om aan zorgverleners te geven. Vul het kaartje zo volledig mogelijk in en draag het bij u, zodat zorgverleners het kaartje ook bij spoed kunnen inzien.

Maak hier uw persoonlijke SOS-kaartje

Aandachtspunten voor zorgverleners

  • Is MG de reden van opname? Zo ja, dan is extra aandacht vereist voor de slikfunctie en eventuele zwakte van ademhalingsspieren.
  • Is de patiënt respiratoir bedreigd? Overweeg opname IC.
  • Gebruikt patiënt immuunsuppressiva? Cave opportunistische infecties.
  • Is een (spoed)operatie geïndiceerd?
  • Een lijst met middelen die gecontraïndiceerd zijn, vindt u bij de de veelgestelde vragen.
  • Zie voor meer informatie ook de website spoedzorg van Spierziekten Nederland. Hier vindt u alertkaarten voor zorgverleners met de belangrijkste punten waar u op moet letten in de (acute) zorg voor patiënten met Myasthenia Gravis.
Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames