Medicatie om te vermijden

Het verschilt van persoon tot persoon of bepaalde medicijnen de spierzwakte bij myasthenie versterken of niet. Over het algemeen is narcose bij een operatie geen probleem. Wel moet de anesthesist op de hoogte zijn van de aanwezigheid van myasthenie en voorzichtig zijn met spierverslappende middelen. Na een operatie is extra bewaking van de ademhaling nodig.

 De volgende medicijnen moeten absoluut vermeden worden (absolute contra-indicatie):

 • chloroquine
 • d-penicillamine
 • interferon-alfa

Van de volgende medicijnen is bekend dat ze bij myasthenie tot een verergering van de klachten kunnen leiden (relatieve contra-indicatie):

 • antibiotica: aminoglycosiden: aminoglycosiden (amikacine, gentamycine, neomycine, tobramycine), clindamycine;
 • macrolide: erythromycin;
 • polypeptiden: colistine, polymyxine B;
 • tetracyclines: doxycycline, tetracycline;
 • chinolonen : ciprofloxacine, norfloxacine, ofloxacine;
 • penicilline : ampicillin;
 • macroliden : azithromycine, clarithomycine;
 • anti-retroviraal: ritonavir;
 • kinine-derivaten: Anti-arrhythmica: quinidine, procainamide;
 • antihelmintica: piperazine;
 • lokale anesthetica: lidocaine;
 • cardiovasculair: Betablokkers: propanolol, labetalol, timolol, atenolol, acebutolol;
 • calcium-antagonisten: verapamil, diltiazem;
 • diuretica: acetazolamide;
 • statines;
 • psychotroop: Chloorpromazine/fenothiazines, lithiumcarbonaat, benzodiazepinen, trihexylfenidyl, amitryptiline, imipramine, haloperidol;
 • neuromusculaire blokkers: curare, niet-polariserende spierrelaxantia (vecuronium, pancuromium), polariserende spierrelaxantie (succinylcholine), botuline toxine;
 • anesthetica: benzodiazepinen, halothaan, ketamine;
 • anti-epileptica: fenytoine, barbituraten, ethosuximide, carbamazepine, gabapentine, benzodiazepinen;
 • ophthalmologisch: Timoptol, betaxolol hydrochloride;
 • overige: jodiumhoudend contrast, oxycodon, corticosteroïden (initiële verslechtering), citraat anticoagulantia, lactaat, levonorgestrel, riluzole, magnesiumhoudende preparaten.

Als de klachten stabiel zijn en iemand goed op medicijnen is ingesteld, dan zullen de bijwerkingen meestal beperkt zijn en slechts tijdelijk. Een patiënt met myasthenie kan dan vrijwel alle medicijnen gebruiken. In andere gevallen moet per persoon bekeken worden of het beter is om te stoppen met de medicijnen. Wanneer iemand een nieuw medicijn krijgt, moet goed bekeken worden wat de effecten op de spierzwakte zijn. Apothekers kunnen hierover advies geven.

Kan het gebruik van contrastvloeistof de klachten van myasthenie verergeren?

Ja, in sommige gevallen kan het gebruik van een contrastvloeistof in het bloed de symptomen van myasthenie verergeren. Daarom wordt geadviseerd het gebruik van contrastvloeistof te vermijden. Bij slikfoto’s kan het geen kwaad, omdat het contrastmiddel dan niet door het lichaam opgenomen wordt.

Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames