Complementremmers

De binding van antistoffen bij myasthenia gravis (MG) kan voor extra schade zorgen door het activeren van complement. Complement is als een team van soldaten in het lichaam die helpen om bacteriën en virussen op te sporen en te vernietigen, en beschadigde cellen op te ruimen. Van AChR-antistoffen is bekend dat ze complement kunnen activeren. Bij MuSK MG en LEMS zijn er geen aanwijzingen dat dat mogelijk is. Complementremmers worden nu dus alleen gebruikt bij AChR MG.

Eculizumab is in Nederland als enige geregistreerd voor gebruik bij ernstige AChR MG die niet reageert op andere behandelingen. Een patiënt mag behandeld worden na toestemming van een landelijke commissie. Het wordt door weinig patiënten gebruikt omdat het dus alleen aan patiënten met een ernstige vorm van MG wordt voorgeschreven. Helaas is het medicijn ook erg duur, waardoor een eventueel ruimer gebruik bemoeilijkt wordt.

  • Eculizumab wordt aanvankelijk wekelijks en na 4 weken per 2 weken per infuus toegediend.
  • Ravulizumab wordt de opvolger van eculizumab en hoeft slechts een keer in de 8 weken per infuus worden toegediend.
  • Meerdere complementremmers, waaronder ook zilucoplan, worden momenteel in klinische trials onderzocht.

Het is belangrijk om te benadrukken dat complementremmers geen effect hebben op de aanmaak van de antistoffen. Daarom wordt het vaak gecombineerd met prednisolon of een langzaam werkende afweeronderdrukkende therapie.

Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames