FcRn-blokkers

FcRn blokkers verstoren het ‘schoonwassen’ van de antistoffen. Antistoffen worden continu opgenomen in de bloedvatwand. In de cel worden eiwitten die aan de antistof gebonden zijn losgeweekt en afgebroken. De antistof zelf wordt door de FcRn-receptor beschermd tegen afbraak en wordt ‘schoongewassen’ teruggeven aan het bloed. De nieuwe medicijnen blokkeren de FcRn-receptor. Het gevolg is dat de hele antistof wordt afgebroken en niet wordt teruggegeven aan het bloed. Hierdoor daalt de totale hoeveelheid antistoffen heel snel. Na 2-4 weken behandeling zijn de antistoffen in het bloed met 70% gedaald. Deze therapie werkt niet alleen voor MG-antistoffen. Alle antistoffen in het bloed dalen met hetzelfde percentage.

Er zijn nog geen middelen uit deze groep in Nederland geregistreerd. Efgartigimod, rozanolixizumab en nipocalimab behoren tot deze groep.

Belangrijk om te benadrukken is dat FcRn-blokkers geen effect hebben op de aanmaak van de antistoffen. Daarom wordt het vaak gecombineerd met prednisolon of een langzaam werkende afweeronderdrukkende therapie.

 

 

Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames