Plasmaferese

Door plasmaferese wordt het vloeibare plasma uit het bloed waarin de antistoffen zitten, gescheiden van de overige onderdelen van het bloed. Vervolgens wordt het plasma vervangen door een eiwithoudende vloeistof en wordt deze samen met de overige onderdelen van het bloed teruggebracht in het lichaam. Deze behandeling vindt plaats in het ziekenhuis op de afdeling. Daarbij wordt het bloed met een infuus van de ene arm via een speciaal apparaat naar een infuus in de andere arm geleid.

Plasmaferese is een intensieve behandeling en wordt daarom alleen in noodgevallen of soms ter voorbereiding op een operatie toegepast. Omdat de aanmaak van antistoffen gewoon doorgaat, houdt het effect van deze behandeling meestal niet lang aan.

Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames