De ADAPT studie
Deelname niet meer mogelijk Onderzoek afgerond

De ADAPT studie

Een nieuw medicijnonderzoek voor auto-immuun myasthenia gravis.

We willen u graag informeren over de mogelijkheid om deel te nemen aan een onderzoek, een zogenoemde “klinische trial”.
Binnenkort start in Nederland een klinische trial, die een nieuw medicijn gaat testen bij patiënten met auto-immuun myasthenie.

Het betreft een internationale trial. Dat wil zeggen dat het betrokken farmaceutische bedrijf dezelfde trial ook uitvoert in andere landen in en buiten Europa. Voor deze trial worden over de hele wereld ongeveer 150 patiënten gevraagd om deel te nemen. Dat betekent dat er in Nederland waarschijnlijk rond de 5-10 patiënten kunnen deelnemen.

Wellicht is het aantal patiënten dat wil deelnemen groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Toch willen we u graag informeren, zodat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van auto-immuun myasthenie.

Het is belangrijk om er op te wijzen dat deze trial bedoeld is om na te gaan óf dit medicijn een goed effect heeft bij patiënten met MG. Het kan ook zijn dat na afloop van het onderzoek blijkt dat het medicijn niet zo werkt als verwacht werd. Niet iedere patiënt die deelneemt aan de trial krijgt de werkzame stof toegediend. U hebt een kans van 50% dat u met een placebo behandeld gaat worden.

Er is een reeks criteria geformuleerd waaraan een iemand moet voldoen om mee te kunnen doen aan de trial. Lang niet alle patiënten zullen hier aan voldoen. Enkele voorbeelden zijn:

  • er moeten verschijnselen van de MG aanwezig zijn die een invloed hebben op het dagelijks functioneren
  • de dosering van uw huidige MG-medicatie moet enigszins stabiel zijn
  • u mag niet zwanger zijn of op korte termijn worden
  • u wordt gevraagd enige tijd wekelijks of 2-wekelijks naar het ziekenhuis te komen
  • patiënten met de genetische vorm van de ziekte (congenitale myasthenia gravis) hebben geen baat bij deze geneesmiddelen

Hieronder wat beknopte informatie over de trial:

Deze trial test de werking van efgartigimod (ARGX-113). Dit medicijn beoogt om de ziekteverwekkende antistoffen in het bloed snel te verlagen. Het medicijn wordt via een infuus toegediend. Aan deze trial kunnen patiënten deelnemen met auto-immuun myasthenia gravis en acetylcholine receptor antistoffen. Ook kunnen enkele patiënten deelnemen met myasthenia gravis als gevolg van andere antistoffen, waaronder MuSK antistoffen.

In Nederland vindt deze studie plaats in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) op de afdeling Neurologie (prof. dr. Jan Verschuuren, neuroloog).

Indien u interesse hebt in deelname aan dit onderzoek kunt u contact opnemen met het LUMC via myasthenie@lumc.nl

In België vindt de studie plaats in Gent (Prof. De Bleeker, Sint-Lucas) en Antwerpen (Prof. Marcellis, UZA).

Het maximaal aantal deelnemers is bereikt, er kunnen geen nieuwe patiënten meer meedoen aan de studie

Blijf op de hoogte van het onderzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames